O NAS

SPACEFRUITS est une marque moderne qui propose une technologie de séchage par lyophilisation (lyophilisation), respectueuse de l'environnement, des fruits et des légumes issus de cultures conventionnelles et écologiques.

Zajmujemy się liofilizacją produktów spożywczych. Zakład produkcyjny zlokalizowany niedaleko Lublina w miejscowości Jastków

Nowy zakład, nowoczesne zaplecze technologiczne, wysoki poziom organizacji pracy i profesjonalny zespół. Wdrożone procedury i standardy, dokładna selekcja na każdym etapie w procesie wytwarzania pozwala nam na zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów.

Les produits lyophilisés sont légers, nutritifs, riches en diverses vitamines et sels minéraux, et conservent un goût, un arôme, une couleur et une forme similaires à ceux de la matière première initiale. Ils se caractérisent par une longue durée de conservation et une stabilité microbiologique.

Nous proposons les produits lyophilisés suivants :

  • Fruits, légumes, champignons, herbes, pousses
  • Fruits lyophilisés enrobés de chocolat
  • Poudres homogènes ou mélanges de poudres
  • Produits laitiers, produits laitiers agréés de : fruits, miel, herbes
  • Produits formés à partir de pulpe (purée) sous forme de : croustilles, chips, tranches, cubes, barres
  • Prozdrowotne przekąski na bazie owoców / warzyw liofilizowanych
  • Fruits surgelés enrobés de chocolat

O Liofilizacji

Liofilizacja to proces suszenia przez zamrażanie

w wysokiej próżni, w którym zamrożona woda w materiale suszonym (np. mrożonki owoców, warzyw, nabiał, soki, preparaty i t.p.) przechodzi bezpośrednio z fazy stałej w fazę gazową z pominięciem fazy ciekłej. Proces prowadzi się w wysokiej próżni gdzie materiał ogrzewa się w określonym tempie i temperaturze dbając aby lód nie topił się tylko sublimował.

Takie parametry suszenia sprawiają, że susz wykonany tą metodą ma unikalne właściwości w porównaniu z suszem wykonanym innymi metodami. W warunkach technologicznych procesu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych tj. utlenianie czy wywołanych przez aktywność drobnoustrojów.

Wysuszone produkty zachowują: naturalny smak, aromat, wygląd i kolor oraz pełną wartość odżywczą. Dobrze zachowany kształt i struktura komórkowa umożliwiają ponowne szybkie uwodnienie produktu.

Liofilizacja uznawana jest za jedną z najlepszych metod utrwalania żywności. Liofilizowane produkty są lekkie, pożywne, bogate w szereg witamin i soli mineralnych, zachowują smak, aromat, barwę i kształt zbliżone do surowca wyjściowego. Co więcej charakteryzują się stosunkowo długim okresem przydatności oraz stabilnością mikrobiologiczną. Jedyną wadą tego sposobu suszenia jest jego cena.


fr_FR